Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä
Helsinki East City Gym Oy (3126475-4)
Mekaanikonkatu 25, 00880 Helsinki

Rekisterin nimi
Helsinki East City Gym Oy:n asiakas- ja viestintärekisteri

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
mergim@ecgym.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhde- ja käyttäjärekisteri, suoramarkkinointi, tilastointi sekä laskutus. Rekisterin käytön perusteena on henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

Rekisterin tietosisältö
-
Nimi
- Henkilötunnus (luotettavaa tunnistamista varten)
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
- Rekisteröidyn itse antamat tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai muualta julkisesti saatavasta tietolähteestä. Pääsääntöisesti rekisteri koostetaan verkkokaupassa tunnistautumista vaativien ostojen yhteydessä.

Tietojen luovutukset
Helsinki East City Gym Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä käyttää vain ja ainoastaan Helsinki East City Gym Oy. Tiedot kerätään ATK-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteriä säilytetään palomuurin takana tietokannassa lukituissa tiloissa.

Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

Henkilötietolain 6 luvun 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

Tietosuojaseloste
Tietosuoja-asetus (2016/679)
Laadittu 15.04.2020